Onlar İçin Sadece Cümleleriyle Değil Eylemleriyle de Fark Yaratanların Arasında Olanlar

 

 

 

Çocuk Hakları Senatosu Nedir

Dünyada ki tüm çocukların hak ve özgürlükleri adına planlı olarak senato altında hak savunucu gençlerin bir araya gelip,  ırk, din, dil gözetmeksizin çocuklar için faaliyetler, burslar ve eğitim olanakları sağlamak için fikir alışverişi ve gönüllü çalışmalar, Erasmus projeleri  yapabilecek bu konuda UNICEF, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile uyum halinde çalışabilecek gönüllülerin kuracağı bir senatodur.

Senato Yönetimsel Şeması Nasıl Belirlenir ?

Seçilen senato üyeleri arasından gönüllü olanların arasından Senato Başkanı, Senato Komisyon Başkanları demokratik seçim yoluyla senato üyeleri tarafından belirlenecektir.

Senato Toplantıları Nerede Olur ?

Genel senato toplantıları her ayın son haftası cumartesi günleri yurtdışı ve yurtiçi farklı bir ilde belediyelerin meclis salonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır, senato komisyonlarının toplantıları ise çalışma alanlarına göre yurtdışı ve yurtiçinde planlanmak komisyon çalışması temasına göre çeşitli ülke veya şehirlerde yapılabilecektir.

 

Çocuk Hakları Nedir ?

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi (ÇHS) yürütmeyi kabul etmiştir. Bu Sözleşme; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar olduğu gibi insancıl hukuk da dâhil, sadece çocukları ilgilendiren tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araçtır.

Sözleşme’nin dört adet yol gösterici ilkesi bulunmaktadır ve bu ilkeler hakların tümünün yerine getirilmesi için temel gerekliliklerdir. Bu ilkeler:

Ayrımcılık yapmama: ÇHS’nin 42 maddesi dinleri, ırkları veya yetenekleri ne olursa olsun; ne düşündükleri veya söyledikleri gözetilmeksizin; kültürleri ne olursa olsun; kız veya erkek, zengin veya fakir fark etmeksizin TÜM çocukların haklarına ilişkindir.

Çocuğun üstün yararı: çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem her zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır.

Çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini sağlama: her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı vardır. Onlara gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi, karar verme yetkisine sahip bireylerin sorumluluğundadır. 

Katılım: Çocuklar kendi yaşam ve tecrübelerinin uzmanlarıdır ve kendilerini etkileyecek kararlarda onlara danışılması gerekmektedir. Her çocuğun kendi düşüncesini ifade etme hakkı vardır ve haklarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ve yerine getirileceğine ilişkin tavsiye ve değerli bilgiler verebilirler.

PopUp Penceresi

PopUp Penceresi