Youth Action Leaders 2014 yılında eğitim bilimleri Uzmanı Salih Soner Güler liderliğinde  15-21 yaş arası katılımı ile doğa sporları (Kaya tırmanışı, kamp, trekking, hiking) ve doğa koruma etkinlikleri gerçekleştirmek için kurulmuş bir gençlik grubu iken zamanla bu çalışmalarını Avrupa Birliği destekli projeler ve TÜBİTAK projeleri ile genişletip bir çok proje koordinatörlüğü yapmış arkasından yurt içinde ve yurt dışında ekip üyesi gençlerin maddi ve manevi destekleri ile bir çok Çocuk Esirgeme Kurumunda imkan kısıtlılığı olan çocuklara yönelik doğa ve tabiat farkındalıklarını sağlayacak etkinlikler düzenlemiştir ve bu çalışmalarına düzenli olarak devam ettirmektedir.

 

Ekibimiz ayrıca "Eğitimcinin Liderliği" ve "Sınav da doğru motivasyon ve başarı"  başlıklı eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerin uygulama aşamasını ekip üyesi gençlerde bizzat tatbik edip Üniversite sınavlarında ilk 1000 'e  25 , İlk 100 ' 14 öğrenci sokma başarısında bulunulmuştur, amaçlarımızdan biri de bu doğru motivasyon yöntemlerini alt grup olarak görülen başarısız denilen öğrencilere uygulayıp aslında doğru yöntemler uygulandığında her öğrencinin başarılı olabileceğinin ispatıdır.

 

Ekip gençlik hakları konusunda son iki yıl içerisinde akademik çalışmalara başlamış olup uluslararası bir çok sempozyuma ve kongreye davet edilmiş ve bu kongrelerde gençlik hakları konusunda konuşmalar yapmış ve konu ile ilgili paneller düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir. Ekibin bu panellerde işlediği temalar ulusal ve yerel basında ses getirmiş ve gençlik hakları, demokrasi konusunda büyük bir farkındalık yaratmıştır.

 

Ekibimizin hedefi; gençleri başta kötü alışkanlıklardan, milli ve manevi olarak insanlığa zarar veren yapılanmalardan koruyup, doğa ile bütünleşmiş, bilimsel çalışmalar ile ülkesinin ve insanlığın faydasına çalışan, demokratik hak ve özgürlükler konusunda farkındalık sahibi olan genç bir kitlenin oluşmasını sağlamaktır.

 

PopUp Penceresi

PopUp Penceresi